Výstava Live!!!

Kolekce fotografí pro výstavu nazvanou LIVE!!! je sestavena z koncertních fotek domácích interpretů, které byly pořízeny přibližně za poslední dekádu. Výběr zahrnuje nejen interprety napříč žánry od folklóru, jazzu, přes folk až po rock či pop, ale je zaměřen hlavně na hudebníky, které jsem si dovolil zařadit mezi své přátele. Podstatnou část tvoří fotografie ze společných koncertů Vandrovali hudci 2015/16, po 21 letech znovu obnovené spolupráce Jiřího Pavlici s Vlastou Redlem a jejich kapel. Poděkování patří Kristině Fišerové za pomoc při výběru fotografií, Igorovi Vrábelovi za zaštítění celé výstavy  a také Marii Rosenfeldové, která mě k výstavě přemluvila.

Výstava Live!!!

Kategorie

foto

Datum

03/2016

Klient

grafik-art.cz

Zadání

Výstava fotografií nazvaná LIVE!!!

Výsledek

Kolekce fotografií pro výstavu nazvanou LIVE!!! je sestavena z koncertních fotek domácích interpretů, které byly pořízeny přibližně za poslední dekádu.